10 gouden tips voor uitvoering

10 gouden tips voor uitvoering

1. Stop grond- en regenwater
De ondergrond moet altijd vrij zijn van water bij het aanbrengen van schuimbeton. Maar ook na verharding van schuimbeton kan water schade veroorzaken als de constructie gaat opdrijven. Veelal is het dan twijfelachtig of het schuimbeton weer goed aangesloten op z’n plek terugkomt als het water weer verdwijnt. Zorg dus voor een goede afvoermogelijkheid van water en/of voor voldoende ballast.

2. Voorkom overbelasting
Ook in de bouwfase dient de belasting op schuimbeton de dan toegestane (punt)last niet te overschrijden; let vooral op puntlasten, zoals rolsteigers op kleine wieltjes, waardoor het schuimbeton lokaal kan verpulveren.

3. Bij regenval geen schuimbeton aanbrengen
Schuimbeton is bij aanbrengen een vloeibaar product dat in aanvang een zeer fragiele sterkte bezit. De eerste uren na aanbrengen levert het toegepaste schuimmiddel nog de stabiliteit, waarna geleidelijk het cement een aanvangssterkte begint te krijgen. Een licht buitje (motregen) veroorzaakt geen schade aan het schuimbeton en is zelfs wel bevorderlijk. Echter neerslag van enkele mm’s kan het oppervlak beschadigen en nog grotere neerslaghoeveelheden kunnen het schuimbeton ontmengen. Afhankelijk van de toepassing van het schuimbeton dient een werk afgelast te worden bij voorspelde regenbuien. In sommige gevallen zijn maatregelen te treffen, zoals een tent boven het werk. Bij vorst is het aanbrengen van schuimbeton sowieso uitgesloten. Na verharding is vorst geen probleem.

4. Schuimbeton verpompen lukt tot op 30 m hoogte
Verpompen van het vloeibare schuimbeton is prachtig, maar niet oneindig. Boven de 30 m opvoerhoogte ontstaat ontmenging van het schuimbeton waardoor de kwaliteit niet meer gegarandeerd kan worden. De kans op een zogenaamde ‘klapper’ van een slang neemt ook aanzienlijk toe.

5. Lucht is er genoeg op de bouwplaats, maar water ook?
Het gangbare schuimbeton van 600 kg/m³ bestaat voor 70% uit kleine luchtbelletjes en voor ca. 20% uit water. Schuimbeton wordt om kwalitatieve en economische redenen op de bouwplaats vervaardigd. Tijdens de produktie verbruiken wij water uit onze unit, om een dagproduktie te kunnen realiseren moet de watervoorraad indien mogelijk worden bijgevuld. Hiertoe is een (buiten) kraan aansluiting voldoende.

6. Vermijd huidcontact
Zoals bij elk cementgebonden materiaal dient huidcontact met de specie vermeden te worden. Schuimbetonspecie is sterk alkalisch en heeft een schurende werking, waardoor de huid kapot kan gaan. Spoel specie zo snel mogelijk van de huid met water.

7. Verdrinkingsgevaar in schuimbeton
In schuimbetonspecie met een volumieke massa lager dan water blijft een mens niet drijven. Daarom dienen bij laagdiktes groter dan 400 mm veiligheidsmaatregelen genomen te worden. Bijvoorbeeld het plaatsen van waarschuwingsborden, hekken, afzetlinten of zelfs bewaking.

8. Laat schuimbeton met rust
Schuimbetonspecie hoeft, in tegenstelling tot gewone beton, niet verdicht te worden. Sterker nog, het mag niet verdicht worden (ontmenging), dus ook geen hei- of trilwerk uitvoeren nabij een verse schuimbetonstort.

9. Bekisting licht, maar dicht
De bekisting voor een schuimbetonstort dient de volle hydrostatische druk van het vloeibare product te kunnen weerstaan. De vloeistof is echter lichter dan beton en meestal ook lichter dan water. De naden van bekisting en de aansluiting van de kist op de ondergrond vragen aandacht, omdat schuimbeton door zijn vloeibaarheid al kan weglekken via een spijkergat. Daarom naden en gaten goed afdichten met specie, PUR-schuim of glaswol.

10. Kabels en leidingen fixeren
Kabels en leidingen dienen plaatsvast gemonteerd en afgedopt te worden, zodat deze niet opdrijven op vollopen.

Mogelijkheden schuimbeton

Mogelijkheden schuimbeton

Schuimbeton kan voor diverse doeleinden worden toegepast. Hieronder vindt u een aantal mogelijkheden;

Kruipruimte isolatie
Bij nieuwbouw wordt schuimbeton gebruikt in plaats van polystyreen of Argex korrels, bij renovatie ter vervanging van verrotte of door zwam aangetaste houten vloeren. Hierbij wordt de gehele houten constructie verwijderd en plastic aangebracht op de vloer van de kruipruimte en tegen de wanden. Schuimbeton type 600 wordt aangebracht en afgedekt met 50 a 60 mm afdekvloer met krimpnet. Indien bij bijvoorbeeld Kwaaitaal vloeren instortingsgevaar dreigt door oxydatie van de wapening, is het vullen van de complete kruipruimte een zeer praktische oplossing.

Bodemafsluiting
Als afdekking van de grondlaag in kruipruimten waardoor het vochtprobleem onder de begane grondvloer wordt opgelost. Dikte 50 tot 100mm. Normaal wordt hiervoor type 1200 gebruikt, deze is zwaarder dan water.

Werkvloeren
Als onderlaag voor de wapeningsnetten op middelgrote en grote bouwprojecten. Hier worden verschillende types voor gebruikt, van type 1400 tot type 2050.

Vullen vervallen (riool)leidingen
Wanneer het verwijderen van leidingen en rioleringen geen optie is, is het vullen met schuimbeton type 1200 een veel toegepast alternatief.

Vulling achter damwanden
Om de horizontale druk van grond en/of water op damwandconstructies voor een groot deel te verminderen biedt schuimbeton type 600 of 800 geweldige mogelijkheden.

Alternatief voor heipalen
Daar waar, vanwege de bodemgesteldheid, geheid zou moeten worden is het alternatief funderen op schuimbeton het onderzoeken waard. Als principe hierbij geldt: het gewicht van de totale constructie + het gewicht van de schuimbeton is gelijk aan het gewicht van de te verwijderen grond (= evenwichtsprincipe). Deze toepassing wordt veelal gebruikt bij aanbouw aan bestaande woningen en wegen in veenachtige gebieden.

Informatie over schuimbeton

Informatie over schuimbeton

Schuimbeton is een vloeibare mortel, verpompt door een pomp met slangen met een diameter van 2″ tot een maximale afstand van 100 meter horizontaal en 30 meter verticaal. Schuimbeton vlakt zichzelf redelijk uit en hoeft niet verdicht of afgewerkt te worden. Materialen waar tegen aan gestort wordt mogen niet vochtabsorberend zijn. Regen en temperaturen onder de 5 graden zijn tijdens het storten ongewenst.

Het volumieke gewicht van schuimbeton ligt tussen de 550 en 1800 kg/m3 en wordt bepaald door de hoeveelheid in te brengen schuim. Het materiaal is eenvoudig te verwerken en goed recyclebaar.

Uiteindelijk bepalen de specifieke eisen, wensen en constructieve mogelijkheden het volumegewicht van het toe te passen schuimbeton.De waterindringing is bij schuimbeton nagenoeg nul omdat de luchtbelletjes geen doorlopend stelsel vormen. Alleen capillaire indringing (opname) kan plaats vinden via het skelet en dan nog slechts enkele centimeters vanaf het contactvlak met water. Hierdoor wordt schuimbeton nagenoeg ongevoelig voor vorst en/of krimp.

Schuimbeton is een mengsel van:

  • cement (evt. verschillende soorten)
  • fijn zand
  • water
  • schuimmiddel (biologisch)
  • vulmiddelen (vliegas-steenmeel)

Belangrijke eigenschappen van schuimbeton:

  • gesloten celstructuur
  • isolerend
  • goede vorst/dooi weerstand
  • licht van gewicht
  • recyclebaar

 

Emmen

Emmen

Drie weken in Belevenspark Emmen (Dierentuin) geweest, voor het storten van betonverharding op verschillende locaties in de dierentuin. Dit in opdracht van Jager Afbouw uit Hooghalen.